Elena Kaledina

More

Upcoming projects and Concerts

Musiksalongen fortsätter med sina stämningsfulla berikande musikkvällar under våren 2019. Programmet är värt att presenteras. Vi kommer att ha gamla och nya gäster som kommer att spela och sjunga på Musiksalongen och vi vill säga varmt välkommen till nya upplevelser med mycket alvar och efterttanke, men också meditation och munterhet.

Musiksalong.

Jag vill bjuda in Dig till en musikalisk värld, som jag har drömt länge om att skapa och dela med Dig. Denna värld kallar jag för Musiksalong där kreativa krafter kan mötas och inspirera varandra, där människor i en intim miljö kan träffas och uppleva något tillsammans. Det ska kännas lätt och opretentiöst att komma in i det klassiska rummet mitt i Gamla Stan. Flygel ska stå där och vänta på att få spela för Dig. Ljusen kommer bli tända för att visa att Du är varmt välkommen. Ett glas välvald vin kommer Du att bli serverad. Jag kommer att dela med Dig mina inre tankar, som uppstod under den kreativa arbetsprocessen innan ett speciell vald musikstycke för just speciell vald kväll kommer att spelas för Dig.

Ludvig van Beethoven har en unik betydelse för min musikaliska utveckling. För 20 år sedan vände han upp och ner på min förmåga att höra och tolka musikspråket. Just därför vill jag starta vägen för en av mitt livs viktigaste forum med hans världskända pianosonater Pathetique och Månskenssonaten.
Varje månad kommer portarna för Musiksalong att öppnas. Efter starten med Beethoven i oktober 2018, fortsatte november att värma upp Musiksalongen i Gamla Stan  med passionen från en av de vackraste violinsonaterna av Cesar Franck och under adventstiden kom det till ro, till ett lugn som avslutade 2018 med favorit filmmusik i fokus.
Några av dessa teman kommer återskapas, enligt önskemål från gäster, redan i 2019.
Flera kreativa idéer redan är på gång i verkstaden på Musiksalongen. Att förena flera konstformer i ett är en av våra förutsättningar. Och Du står i mitten av det kreativa processen. Du är en viktig länk i den möteskraften som kommer att uppstå just där och då.
Titta in på Facebook och följ Musiksalong i Gamla Stan. Titta efter kommande evenemang
Med vänliga hälsningar

Elena Kaledina

 

The Music Salon continues in 2019 with new and old meetings in a pleasant atmosphere. Music will be presented in high class with new constellations.

Music Salon

I want to invite you to a musical world, which I have dreamed a long time about creating and sharing with you. This world I call Music Salon where creative forces can meet and inspire each other, where people in an intimate environment can meet and experience something together. It will feel easy and unpretentious to enter the classic room in the middle of the Old Town (Gamla Stan). Grand Piano will stand there waiting to play for you, candle lights will be lit to show that you are warmly welcome. A glass of carefully selected wine will be served. I will share with you my inner thoughts that arose during the creative work process before a special selected piece of music for that particular special evening will be played for you.

Louis van Beethoven has a unique meaning for my musical development. Twenty years ago, he turned up and down on my ability to hear and interpret the music language. For this reason, I want to start the way for one of my life’s most important forums with his world-renowned piano sonatas Pathetique and Moonlight Sonata.

Every month, the gates for the Music Lounge (Musik Salong) will be opened. After the start of the Beethoven in October 2018. In November 2018 the Musiksalong i Gamla Stan  was warmed up with the passion of one of the most beautiful violinians of Cesar Franck! The year 2018 ended with a really popular, during the advent of the day we ended in the harmonious moment with the favorite film music in focus.

Several creative ideas are already under way and being created in the workshop at the Music Salon. Combining several art forms into one is one of our prerequisites. And you are in the middle of the creative process. You are an important link in the encounter that will occur just now and then.

Sincerely
Elena Kaledina

 

Copyright © 2019 Elena Kaledina | My Music Band by Catch Themes